Tuesday, December 28, 2010

Tangisilah Diri Sendiri

Pada suatu hari Sa'id bin Musayyib masuk kedalam Masjid Nabawi di Madinah. Dia lalu menoleh ke kiri dan ke kanan sambil mengingat-ingat siapa sahaja para tabi'in yang telah bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW, kemudian dia menangis sambil berkata

"Bukankah para pengawal telah pergi sedangkan mereka telah mengislamkanku. Aduhai betapa sedihnya kehilangan para pengawal itu. Kini mereka telah berangkat ke pusara hingga membuatku pilu. Aduhai betapa sedihnya kehilangan orang orang yang warak dan orang orang pilihan."

setelah mengucapkan syair tersebut, terdengar suara yang sangat menyedihkan pula yang datangnya dari sudut masjid, suara itu berkata

" Janganlah kamu memikirkan tentang orang orang itu lagi kerana mereka telah pergi. Tangisilah dirimu sendiri sampai mati. sesuatu yang pasti akan datang kepada suatu golongan. Yang akan memisahkan kebersamaan mereka"

Kemudian Sa'id bin Musayyib berkata " siapakah kamu. Kamu hanya menambah kesedihanku sahaja!" suara itu menjawab " Aku adalah dari golongan jin yang beriman. Dahulu di masjid ini kami berjumlah tujuh puluh orang, kemudian datanglah maut kepada golongan kami sebagaimana dia juga datang kepada golongan kamu. dari golongan tidak ada lagi yang tersisa kecuali aku saja sebagaimana tidak ada lagi yang tersisa dari golongan kamu kecuali kamu sahaja, dan sesungguhnya kita tentu akan mengikuti mereka."

0 comments:

Post a Comment